Materials in English


Create your own fractal / Luo oma fraktaali


A geometric drawing device that produces mathematical roulette curves / Geometrinen piirtoväline, jonka avulla piirretään koristeellisia ympyräkuvioita.

Mathematical origami / Matemaattisia origameja


Modulal origami and other 3D stuff / Modulaarisia origameja ja muuta mukavaa 3D:nä