Hallå STEAM!

  • 1.11.202130.5.2022
  • Oma koulu

Hallå STEAM! -työpajassa ohjaajat kertovat ruotsiksi matematiikasta ja sen historiasta sekä järjestävät matemaattisia työpajoja, pelejä ja leikkejä ruotsiksi.

Kutsu Hallå STEAM! työpaja omalle koulullesi. Työpajoja järjestetään koko kevätlukukauden 2022 ajan!

I Hallå STEAM! -workshopen berättar instruktörerna om matematiken och dess historia på svenska och de anordnar matematiska workshops, lekar och spel på svenska.

Bjud in en Hallå STEAM! workshop för din egen skola. Workshops kommer att hållas under hela vårterminen 2022!

Den svensk-finska STEAM Learning Day erbjuder olika slag av STEAM aktiviteter. En del grundar sig på olika förbindelser mellan vetenskap och konst inom ramen för den svensk-finska historien. HALLÅ STEAM! organiseras som en form av dramapedagogik, berättande eller rollspel, för att skapa en levande och nära förbindelse mellan vetenskap och konst på svenska. STEAM Learning Day delas också i en experimentell inlärnings-workshop för elever samt i utbildning av lärare i tvärvetenskaplig STEAM inlärning i flerspråkiga sammanhang. Evenemanget är gratis. Programmet har förverkligats av Experience Workshop ayoch understöds av Svenska Kulturfonden. 

Läs mer information - Vieritä alaspäin suomenkielisen version kohdalle - Scroll down for the English version.

Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivänä 4.11.2021 työpaja toteutetaan klo 9.20-10.10 Jyväskylän kristillisessa koulussa 8. luokan oppilaiden kanssa.

#yläluokat 7.-9. #perusopetus #opettajat #koulussa #lähitapahtuma