Mahtavaa matematiikkaa -taustajoukot

Mukana päivän toteuttamisessa on jo suuri joukko innostuneita. Teemapäivässä ovat jo mukana (aakkosjärjestyksessä):

 • BRIDGES AALTO 2020 (Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture)
 • Experience Workshop STEAM Network on kansainvälinen verkosto, jonka tavoitteena on auttaa oppimaan matematiikkaa taiteen avulla ja tekemään taidetta matematiikan keinoin.
 • 2000-luvun taitojen opetukseen keskittynyt Innokas-verkosto
 • Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
 • Insinööriliitto ry
 • Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos
 • Joensuulaisen tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaalin SciFest-tapahtuman järjestäjät
 • Lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö Kehittämiskeskus Opinkirjo
 • Lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA-keskus Suomi ja sen 11 yliopiston verkosto
 • Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion Harppi-hanke
 • Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry
 • Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL
 • Tekniikan Akateemiset TEK
 • TFiF Tekniska föreningen i Finland