Mahtavaa matematiikkaa -taustajoukot

Mukana päivän toteuttamisessa on jo suuri joukko innostuneita. Teemapäivässä ovat jo mukana (aakkosjärjestyksessä):

  • Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos
  • Joensuulaisen tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaalin SciFest-tapahtuman järjestäjät
  • Lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö Kehittämiskeskus Opinkirjo
  • Lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA-keskus Suomi ja sen 11 yliopiston verkosto
  • Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion Harppi-hanke
  • Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry
  • Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL
  • Tekniikan Akateemiset TEK
  • TFiF Tekniska föreningen i Finland