Matematiikka-akatemia

  • 20.1.19.5.2021
  • Verkossa, Aalto-yliopisto Junior ja Juniversity Tampere

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa. Matematiikasta kiinnostuneet yläkoululaiset ovat myös erittäin tervetulleita!

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai niis­sä men­estymistä, vaan mukaan toivotaan kaikki, joita matem­ati­ikkaa kiinnostaa jollain tavalla.

Tapaamiset verkossa ovat keskivi­ikkoisin klo 15.15-17.15 yleensä kahden viikon välein. Tarkemmat päivämäärät, lisätiedot ja ilmoittautuminen Aalto-yliopisto Juniorin sivuilla.

VINKKI! Matematiikka-akatemian sivulta löytyy edelliskertojen tehtäviä ja niiden ratkaisuja.