Virtuaalihelppi

  • 4.1.31.5.2021
  • Verkkotapahtuma, Aalto-yliopisto Junior

Tuskailetko kotitehtävien parissa? Jäivätkö yhtälöt, derivaatta tai jaksollinen järjestelmä epäselväksi? Kysy apua Virtuaalihelpin Discordissa! Lisätiedot ja Discord-liittymisohjeet täällä.

Tam­pereen yliopis­ton Juni­ver­si­ty ja Aal­­to-yliopis­­to Junior tar­joa­vat nyt yhdessä yläk­oul­u­laisille ja toisen asteen opiske­li­joille matem­ati­ikkaan, fysi­ikkaan ja kemi­aan vir­tu­aal­i­help­piä!